DOELSTELLING EN CRITERIA ONDERNEMERSFONDS:

Het Ondernemersfonds Delft biedt financiële ondersteuning aan ondernemers die gezamenlijk een project willen uitvoeren om hun gebied of de stad schoner, veiliger en gezelliger te maken. De gelden in dit fonds zijn alleen beschikbaar voor initiatieven die het ondernemersbelang ondersteunen. Het fonds werkt stadsbreed, maar wel volgens een gebiedsgerichte aanpak. Ondernemersverenigingen in de gebieden kunnen aanvragen bij het fonds indienen. Als het bestuur akkoord gaat met de aanvraag, kan de ondernemersvereniging het project uitvoeren. Na afloop van het project kan een declaratie bij het fonds worden ingediend.

Criteria waaraan een project moet voldoen wil het aanmerking komen voor een financiële bijdrage:
• De vereniging dient representatief te zijn voor het betrokken gebied.
• De activiteit dient een collectief doel (voor ondernemers) in de wijk.
• De keuze voor het project of de activiteit is op democratische wijze tot stand gekomen.
• De activiteit betreft geen reguliere gemeentelijke taak, maar kan daar wel een aanvulling op zijn.
• De activiteit conflicteert niet met andere activiteiten in de wijk.
• Er is nog voldoende budget beschikbaar.
• Financiering vindt alleen plaats als er sprake is van een specifiek project en voor reguliere exploitaties. Er kan geen aanspraak op het fonds worden gedaan voor structurele financiering.

Project aanvragen

Een plan of initiatief kunt u – met gebruik van het aanvraagformulier – voorleggen aan het bestuur.
Inzendtermijn: z.s.m. maar uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de bestuursvergadering van TOV.
Antwoordtermijn: uiterlijk 4 weken na de vergadering waarin de aanvraag wordt behandeld.

Het bestuur vergadert in 2021 op de volgende data:
Donderdag 21 januari (Uiterste inzenddatum projectaanvragen: donderdag 7 januari)
Donderdag 25 maart (Uiterste inzenddatum projectaanvragen: donderdag 11 maart)
Donderdag 3 juni (Uiterste inzenddatum projectaanvragen: donderdag 20 mei)
Donderdag 16 september (Uiterste inzenddatum projectaanvragen: donderdag 2 september)
Donderdag 18 november (Uiterste inzenddatum projectaanvragen: donderdag 4 november)

Hieronder kunt u het formulier downloaden om een project aan te vragen.