Bestuursleden TOV Delft

voorzitter Hans Deurloo
secretaris Frank Hopstaken
penningmeester Jacqueline Steeneveld
bestuursleden Hans Koonincks

Anja Tetteroo
Alle leden van TOV Delft hebben de mogelijkheid zich kandidaat te stellen voor een (openstaande) bestuursfunctie. Kandidaten kunnen zich melden bij een van de bestuursleden.