Tanthof Ondernemers Vereniging

TOV behartigt de belangen van de ondernemers en instellingen in Tanthof die onroerende zaak belasting betalen. Van deze belasting komt 8,22% in het Ondernemersfonds Delft terecht. De gelden in dit fonds zijn alleen beschikbaar voor initiatieven die het ondernemersbelang ondersteunen. De coördinatie voor de toekenning van de gelden ligt bij de 11 werkgebieden van Delft. Tanthof is een van die werkgebieden. Meer info vind je op ondernemersfondsdelft.nl
Na de opstart in 2011-2013 is in een convenant met de Gemeente Delft vastgelegd dat het Ondernemersfonds ten minste 6 jaar door zou gaan. Daarom heeft werkgebied Tanthof besloten structuur te brengen in de besluitvorming over de toedeling van de gelden, trekkingsrechten, in het fonds en heeft op 26 juni 2014 de Tanthof Ondernemers Vereniging, kortweg TOV, opgericht.
Op 25 juni 2018 hebben het Ondernemersfonds en de Gemeente Delft een nieuw convenant ondertekend met een looptijd voor onbepaalde tijd.

Download onze Tanthof ondernemersfolder: TOV-folder


 

Veilig Wonen Tanthof

Niet alleen bewoners maar ook bedrijven in Tanthof kunnen zich hierbij aansluiten en in een speciale bedrijfsapp worden geplaatst. Geïnteresseerd? Op de website Veilig Wonen Tanthof is meer informatie te vinden.