Tanthof Ondernemers Vereniging

TOV behartigt de belangen van de ondernemers en instellingen in Tanthof die onroerende zaak belasting betalen. Van deze belasting komt 8,22% in het Ondernemersfonds Delft terecht. De gelden in dit fonds zijn alleen beschikbaar voor initiatieven die het ondernemersbelang ondersteunen. De coördinatie voor de toekenning van de gelden ligt bij de 11 werkgebieden van Delft. Tanthof is een van die werkgebieden. Meer info vind je op ondernemersfondsdelft.nl
Na de opstart in 2011-2013 is in een convenant met de Gemeente Delft vastgelegd dat het Ondernemersfonds ten minste 6 jaar door zou gaan. Daarom heeft werkgebied Tanthof besloten structuur te brengen in de besluitvorming over de toedeling van de gelden, trekkingsrechten, in het fonds en heeft op 26 juni 2014 de Tanthof Ondernemers Vereniging, kortweg TOV, opgericht.
Op 25 juni 2018 hebben het Ondernemersfonds en de Gemeente Delft een nieuw convenant ondertekend met een looptijd voor onbepaalde tijd.

Download onze Tanthof ondernemersfolder: TOV-folder


TOV-leden krijgen deel investering in LED of zonnepanelen terug

TOV heeft een regeling voor duurzame investeringen opgezet per juni 2016. Deze regeling was oorspronkelijk alleen voor 2016 maar is in eerste instantie verlengd tot 1 juli 2017. Inmiddels de regeling voor een derde keer verlengd tot en met 31 december 2020. LED toepassing geeft de optie om investeringskosten deels aan TOV terug te vragen. Leden kunnen 15%-25% van hun investering terugkrijgen van TOV!
U kunt hier de Regeling TOV energie-efficiency downloaden.


Veilig Wonen Tanthof

Niet alleen bewoners maar ook bedrijven in Tanthof kunnen zich hierbij aansluiten en in een speciale bedrijfsapp worden geplaatst. Geïnteresseerd? Op de website Veilig Wonen Tanthof is meer informatie te vinden.